El Dr. José Luis Güell, nou president de la Fundació IMO

“Continuarem apostant per millorar la visió i la qualitat de vida de les persones per mitjà de projectes d'acció social i de prevenció, de docència i d'investigació”

El Dr. José Luis Güell, responsable del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l’IMO, ha estat nomenat recentment president de la Fundació IMO i recull així el testimoni de José García-Arumí, que ho ha estat durant els primers quatre anys de la Fundació. Parlem amb el Dr. Güell del present i del futur d’aquesta institució que es preveu que presideixi fins al 2018.

Quin projecte té com a president de la Fundació IMO?

Els propers quatre anys espero donar-hi un nou impuls i reforçar l’activitat orientada a acomplir la missió amb què es va constituir la Fundació el 2010, que no és altra que promoure l’avenç de l’oftalmologia i, d’aquesta manera, millorar la visió i la qualitat de vida de les persones a través de tres eixos d’actuació: docència, investigació i prevenció.

En què es basa l’activitat de prevenció?

Impulsem campanyes d’informació i conscienciació per a pacients i població de risc, amb revisions oculars de diagnòstic precoç i conferències sobre glaucoma, DMAE, retinopatia diabètica, oftalmologia pediàtrica, etc. A més, hi ha uns quants programes més que els adrecem específicament a persones en risc d’exclusió social, com ara Operació Visió, que permet oferir tractament gratuït a pacients sense recursos, o el Programa de salut ocular en la infància, amb el qual, gràcies al suport de l´ Obra Social “la Caixa”, fem revisions i tractaments gratuïts a nens de zones desfavorides.

El Dr. Güell recull el testimoni del Dr. García-Arumí en la presidència de la Fundació IMO, entitat constituïda el 2010 amb l’objectiu de promoure solucions eficaces per al tractament, el coneixement i la divulgació de les patologies oculars.

Quins plans té la Fundació en aquest àmbit per als propers anys?
Continuarem apostant per campanyes que conscienciïn de la importància de la prevenció i per programes orientats a població en risc d’exclusió social, com Operació Visió, que hem prorrogat un any més (fins a l’octubre de 2015) i el radi d’actuació del qual hem ampliat a tot Espanya. Per aconseguir-ho, tenim la col•laboració de Càritas, a més d’altres entitats que ens ajuden a difondre el programa i a gestionar els possibles candidats a participar-hi.

També hem incorporat revisions oftalmològiques a nens en risc d’exclusió de l’àrea de Barcelona arran de la crida de Càritas Catalunya i de Fundesplai, amb els quals hem reproduït el model que ja fa dos anys que desenvolupem amb èxit amb l’Obra Social “la Caixa”.

Com és l’accés dels candidats a Operació Visió?

El programa s’adreça a persones sense recursos o amb recursos molt escassos i amb problemes de visió greus que, per alguna circumstància, no estan sent atesos a través de la sanitat pública. Per ingressar al programa, els candidats han d’aportar, directament o amb la intermediació de Càritas o d’alguna altra entitat involucrada en el projecte, un informe social que n’acrediti la situació de necessitat i un informe mèdic/oftalmològic que detalli quin problema tenen i que demostri que no estan sent atesos a cap altre centre, sigui públic o privat.

I els candidats a Operació Visió com es posen en contacte amb la Fundació?
Tenim diverses vies de comunicació: a través de la web, del correu electrònic (info@fundacionimo.es) o trucant al 93 418 47 69. També es pot demanar informació sobre el programa de manera presencial a l’Institut.

Quin balanç fan de la tasca social desenvolupada fins ara per la Fundació?
El balanç és molt positiu i per això continuem treballant en aquesta línia. Fins ara hem pogut atendre al voltant de 400 persones a través d’Operació Visió, una xifra que pensem que serà bastant més elevada aquest segon any, gràcies al fet que el projecte es coneix cada cop més i també al fet que l’hàgim obert a pacients de tot Espanya.

També estem molt satisfets de la tasca duta a terme amb la població infantil en risc d’exclusió, un grup prioritari per a la Fundació, ja que pensem que contribuir a la millora de la salut visual d’aquests nens és fonamental per impulsar-ne el rendiment escolar i afavorir-ne la integració social ara i en el seu futur com a adults. En dos anys, hem fet revisions oculars i hem ofert tractament sense cost a prop d’un miler de nens de famílies en risc d’exclusió social de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Quin balanç es pot fer de la salut ocular d’aquests nens?
Hem comprovat que el percentatge de problemes visuals no diagnosticats en aquest col•lectiu, d’un 30%, és molt superior a la mitjana obtinguda també per la Fundació IMO a les revisions oculars que hem dut a terme durant tres anys al Festival de la Infància de Barcelona, i que se situa en el 13,5%. Aquesta dada posa de manifest que aquest col•lectiu necessita un reforç i una feina de conscienciació i d’educació de les famílies, que en molts casos tenen pocs hàbits de salut i de prevenció i que a vegades també mostren poca adhesió al tractament, generalment correcció òptica amb ulleres.

Dels nens diagnosticats se’n fa seguiment uns quants anys…
Efectivament, en els casos en què detectem patologia no ens limitem només a una revisió i a la prescripció de tractament, sinó que de tots aquests nens se’n va fent un control per verificar que el tractament se segueix correctament i per introduir canvis de graduació en els casos necessaris. L’objectiu és fer un seguiment des dels 3 fins als 8 anys, quan es completa el desenvolupament visual. No serviria de gaire oblidar-nos dels nens diagnosticats, perquè l’efectivitat del tractament podria quedar molt limitada i no aconseguiríem contribuir de manera eficaç al seu desenvolupament acadèmic ni a la seva integració social.

“Invertir en investigació bàsica en oftalmologia és invertir en la recuperació visual de molts pacients en un futur proper”

En què treballa la Fundació en l’àmbit de la investigació?
Estem participant en diversos estudis clínics i liderant-ne un, el Bioimage, un assaig per avaluar les variants genètiques de la via del VEGF com a biomarcadors d’eficàcia d’un tractament per a la DMAE neovascular.

Gràcies a la inauguració –el 2013– del laboratori de biologia molecular a les nostres instal•lacions i a la creació del Departament de Genètica, també hem pogut posar en marxa una investigació bàsica pionera per identificar nous gens implicats en les distròfies de retina. Per fer-ho, el nostre equip analitzarà, per mitjà d’una nova eina de genotipat, els gens vinculats a algunes d’aquestes malalties, però la relació de les quals amb altres distròfies encara no s’ha estudiat. Si aporta resultats satisfactoris, aquesta investigació suposarà una revolució en el diagnòstic genètic de les distròfies de retina. Paral•lelament, estem buscant finançament per posar en marxa nous estudis relacionats amb aquestes patologies retinals, el glaucoma i les distròfies corneals.

En l’àmbit de la investigació, la Fundació IMO participa en diversos estudis clínics i recentment, gràcies a la inauguració del Departament de Genètica, ha pogut posar en marxa una investigació pionera per identificar nous gens relacionats amb la distròfia de retina.

La investigació bàsica és molt costosa i els resultats no se solen veure a curt termini. Com es financen aquests projectes?
Depenem de l’aportació econòmica d’empreses o de particulars compromesos amb la investigació en oftalmologia, un àmbit en el qual realment hi ha poca tradició d’inversió a Espanya. És veritat que costa veure’n els resultats, però cal tenir en compte que l’objectiu de la Fundació IMO és compaginar la investigació clínica i la bàsica amb estudis traslacionals que no només contribueixin a l’avenç científic, sinó també a millorar la visió i la qualitat de vida dels pacients de manera eficaç.

Estem convençuts que a la propera dècada farem passos molt importants en aquest sentit, gràcies, entre altres avenços, a l’aplicació de teràpies gèniques, que en aquests moments ja estan en fases molt avançades. Per això pensem que invertir en investigació bàsica en oftalmologia és invertir en la recuperació visual de molts pacients en un futur proper. Lògicament, els més conscienciats d’això són els mateixos afectats per les patologies objecte d’estudi, cosa que explica que la investigació sobre els gens de distròfies de retina hagi estat finançada al 100% per un pacient amb una d’aquestes malalties.

Quins projectes de docència té la Fundació?
Des de la Fundació IMO oferim un programa de formació continuada amb la Universitat Autònoma de Barcelona que consta de diversos cursos de màster i postgrau en diferents subespecialitats i àrees oftalmològiques; impulsem tallers pràctics d’especialització en col•laboració amb la European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO); i organitzem congressos, cursos, jornades i seminaris sobre oftalmologia a la seu de l’IMO.

En aquests moments estem preparant la segona edició del congrés d’oculoplàstia, que es va fer per primer cop ara fa tres anys i que tornarà a fer-se aquest mes d’abril, i el congrés de retina, que al maig tornarà a convertir l’IMO en el focus d’atenció mundial d’aquesta subespecialitat, tal com ja va passar el 2011 i el 2013.

D’altra banda, el gran èxit del congrés de glaucoma, celebrat per primera vegada el novembre passat, ens fa pensar en la possibilitat de promoure’n una altra edició. Al setembre, a més, la Fundació IMO col•laborarà amb la European Society of Cornea and Ocular Surface Disease Specialists (EUCORNEA) i la European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) en l’organització d’unes reunions sobre els darrers avenços en còrnies artificials i cirurgia làser corneal que es faran a l’Institut en el marc del congrés anual d’aquestes dues societats que acollirà la ciutat de Barcelona.

Un dels objectius de la Fundació IMO és compaginar la investigació clínica i bàsica amb estudis traslacionals que contribueixin a millorar la visió i la qualitat de vida dels pacients.

Per acabar, com es pot contribuir amb la Fundació tant en projectes de prevenció com socials, d'investigació o de docència?
Les dues vies de col•laboració són el voluntariat i la donació econòmica. Respecte al voluntariat, la implicació entusiasta del personal mèdic i administratiu de l’IMO permet cobrir les necessitats actuals de la Fundació. Pel que fa al finançament, els programes socials es paguen parcialment amb l’aportació d’entitats com l’Obra Social “la Caixa”, amb la donació de material quirúrgic o d’exploració ocular per part de cases comercials i, per primer cop el passat 2014, amb la venda de loteria de Nadal a l’IMO.

I malgrat tot encara queden moltes despeses per cobrir, a les quals poden contribuir les aportacions d’empreses o de particulars. D’aquestes aportacions en depenen totalment els projectes d'investigació básica, mentre que els de docència es financen parcialment amb el patrocini de firmes comercials, generalment farmacèutiques, relacionades amb els temes que es tracten a cada curs o congrés.

Les aportacions a la Fundació IMO es poden fer al compte ES7401824370810201515527. Les empreses o particulars que en facin poden especificar a quin àmbit volen que es destinin (“Projectes socials” o “Projectes d'investigació”) i poden ser esmentats com a patrocinadors de la Fundació als diversos canals d’informació de què disposa. Igualment podran saber de manera detallada com avancen els diferents projectes que ajuden a finançar si ofereixen les seves dades de contacte al moment de fer l’aportació.