Document de consentiment informat per teleconsulta oftalmològica a l’IMO

IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ

La Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la telemedicina com la provisió de serveis de salut en els quals la distància és un factor crític, on els professionals de la salut utilitzen la tecnologia d’informació i les comunicacions TICs per l’intercanvi d’informació vàlida per al diagnòstic, tractament i prevenció de malalties o danys, així com la formació permanent dels professionals de la salut en activitats d’investigació i avaluació, amb la finalitat de millorar la salut de les persones i de la comunitat. La informació pot utilitzar-se per orientació en el diagnòstic, seguiment i/o educació, i pot incloure qualsevol dels següents:

 • Registres mèdics del pacient
 • Imatges mèdiques
 • Àudio i vídeo bidireccional en viu
 • Dades de sortida de dispositius mèdics i arxius de so i vídeo

Els sistemes electrònics utilitzats intentaran incorporar protocols de seguretat per protegir la confidencialitat de la identificació del pacient i les dades d’imatges i inclouran mesures per (salvaguardar) i garantir la integritat de la informació.

OBJECTIU DEL PROCEDIMENT I BENEFICIS

 • Millorar l’accés a l’atenció mèdica al permetre que un pacient pugui estar al seu domicili mentre el professional i els equips de salut brinden informació des d’un altre punt geogràfic.
 • Limitar la propagació del COVID19 i altres malalties de transmissió.
 • Possibilitat d’obtenir la consulta d’un metge especialista sense necessitat de viatjar
 • Permetre l’avaluació mèdica i atenció de pacients que no poden viatjar

POSSIBLES RISCOS

Com qualsevol procediment mèdic, existeixen riscos associats amb l’ús de la telemedicina. Aquests riscos inclouen, però no es limiten, a:

 • La informació transmesa pot no ser suficient per permetre la presa de decisions mèdiques adequades. Per exemple, certs paràmetres de l’examen ocular no poden realitzarse  de manera remota, com prendre la pressió ocular. A més a més, pot haverhi una resolució deficient de les imatges. Això pot causar un retràs en l’avaluació mèdica i en el tractament.
 • Els protocols de seguretat dels sistemes electrònics poden fallar i causar una violació de la privacitat de la informació mèdica i el tractament.
 • La falta d’accés als registres mèdics complets pot provocar interaccions adverses amb medicaments o reaccions al·lèrgiques o altres errors mèdics.

ALTERNATIVES

Consulta presencial

ACCEPTACIÓ DE RISCOS PER PART DEL PACIENT

Per les seves característiques particulars, la consulta oftalmològica per telemedicina no pot substituir a una consulta mèdica presencial. 

Al firmar aquest formulari entenc que:

M’han explicat i he entès que no es possible realitzar cap exploració mèdica- oftalmològica, i que l’especialista només pot guiar-se per les meves declaracions i/o les imatges que jo li enviï (en cas de vídeo- assistència o enviament de fotografies de l’ull), per intentar  realitzar un diagnòstic de presumpció i no forçosament de certesa, per tan, el marge d’error en el diagnòstic de l’oftalmòleg és més elevat. En sóc plenament conscient i ho accepto amb totes les conseqüències.

Les lleis que protegeixen la privacitat i confidencialitat de la informació mèdica també s’apliquen a la telemedicina i cap informació obtinguda en el marc de la telemedicina es divulgarà a investigadors o altres entitats sense el meu consentiment exprés. 

Tinc el dret a retenir o retirar el meu consentiment per a l’ús de la telemedicina en el transcurs de la meva atenció en qualsevol moment, sense afectar el meu dret a l’atenció o tractament futur. 

La telemedicina pot implicar la comunicació electrònica de la meva informació mèdica personal a altres professionals mèdics ubicats en altres llocs, inclús fora de l’Estat. 

Entenc que no es poden garantir resultats en l’ús de la telemedicina. 


Consentiment. Al firmar a continuació, vostè accepta que:

 • Ha llegit aquest formulari de consentiment informat o algú li ha llegit
 • Entén la informació d’aquest formulari de consentiment informat i totes les seves preguntes han sigut contestades.