Cristina Hernández

Trajectòria professional

Ponent del curs per a l’abordament del pacient diabètic 2013

Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.