Cavitat anoftàlmica

Què és?

Algunes patologies o circumstàncies requereixen l’extracció total o parcial del globus ocular (ulls cecs dolorosos, traumatismes, tumors intraoculars, etc.). La cavitat anoftàlmica es caracteritza per no contenir un globus ocular.