Carmen-Luz Ruano

Carmen Luz Ruano

Àrea d'Infermeria en Consulta de l'IMO, Institut de Microcirurgia Ocular.

Infermera de consulta dels Departaments d'Intravitreas, Glaucoma, Fotografia, Oculoplàstica i Estètica i Rejoveniment Oculofacial de l'IMO.

Descarregar el currículum en PDF