Un pacient amb miopia que vulgui operar-se per prescindir de les ulleres pot fer-se la cirurgia refractiva si té la còrnia fina?

Si bé és cert que la més coneguda, la tècnica LASIK, no és una opció adequada per a les còrnies fines, hi ha alternatives amb altres tècniques que sí que poden fer-se: el làser excímer o bé les lents fàquiques.