Quina és l’amplitud del nostre camp visual?

L’amplitud horitzontal del camp visual s’estén fins a 200- º, mentre que l’extensió vertical arriba a 130- º en condicions normals.