Per què es produeix l’augment de la pressió ocular?

L’augment de la pressió ocular obeeix a múltiples factors que poden resumir-se com a mecanismes que fan que el líquid intraocular (humor aquós) no es pugui eliminar correctament pel canal normal, cosa que provoca aquest augment de pressió. Pot ser lleu i crònic -glaucoma crònic- o brusc, a causa d’altres processos. L'oftalmòleg ha d’examinar el pacient de manera urgent, especialment en el cas de les formes agudes.