Què és un ull gandul o ambliop?

L’ull ambliop és l'ull que no ha desenvolupat la visió tenint les estructures oculars en bones condicions. La visió es desenvolupa des del naixement i l'ull va adquirint més capacitat de percebre els objectes: en diem agudesa visual. En l'ull ambliop, aquest desenvolupament de l'agudesa visual, per les raons que sigui, no es produeix. L’ull és anatòmicament normal, és a dir, té les estructures normals, però no ha desenvolupat la visió.