Què s’ha de tenir en compte per poder fer una angiografia?

El més important per fer una angiografia és que el pacient no sigui al•lèrgic a les substàncies que se li injectaran.