Des del laboratori s'ofereix un servei pioner de diagnòstic genètic de patologies oculars hereditàries, alhora que es duen a terme projectes ambiciosos de recerca bàsica a través de la Fundació IMO.

Genetistes al laboratori d'IMO

El Departament de Genètica de l’IMO proporciona de manera pionera a Espanya un servei de diagnòstic i consell genètic d'una trentena de malalties hereditàries de la visió. A més, l'equip compost per cinc genetistes també desenvolupa una intensa tasca investigadora mitjançant els projectes impulsats per la Fundació IMO, els quals pretenen avançar cap al tractament de patologies d'origen genètic que  condueixen a la ceguesa i encara avui no tenen solució, com les distròfies de retina.

Aquests estudis es duen a terme al laboratori de biologia molecular, que es va posar en marxa el 2013 i s'ha ampliat el 2017 amb l'Àrea de Cultius Cel·lulars i d'Experimentació en Noves Teràpies. Aquestes noves instal·lacions, pioneres en un centre oftalmològic a Catalunya, estan dotades de l'última tecnologia i d'estrictes mesures d'esterilitat i de seguretat per assajar in situ amb teràpies gèniques i cel·lulars.

El fet d'integrar el laboratori en les instal·lacions mateixes de l'Institut permet unir la recerca bàsica –tradicionalment practicada en entorns universitaris- amb la recerca clínica. D'aquesta manera, s'aposta per la medicina translacional i es busca obtenir una repercussió directa en la visió i en la qualitat de vida dels pacients afectats.