Decàleg Esport i Visió

Salut ocular i rendiment visual a l’esport: 10 punts per no perdre de vista

L'esport és beneficiòs per la salud ocular

L'esport té beneficis per a la visió i, alhora, una bona visió és imprescindible per a un bon rendiment esportiu, tal i com es detalla a la Guia pràctica sobre esport i visió, elaborada pels especialistes en salut ocular de l'IMO.

1. Practicar esport és beneficiós per a la salut, també l’ocular.

2. L’esport consisteix, en gran mesura, a respondre estímuls visuals, que representen més del 80% del total d’informació que rebem.

3. Una bona visió és un factor important en la pràctica esportiva.

4. La percepció de l’espai, la valoració de les distàncies, l’avaluació de les velocitats i altres habilitats esportives impliquen capacitats múltiples, tant oculars com cerebrals i físiques.

5. La visió esportiva no es redueix a l’agudesa visual central i en repòs, sinó que també és la visió perifèrica, la sensibilitat al contrast, la motilitat ocular…

6. Una quarta part de les lesions oculars es produeixen en l’àmbit esportiu i el percentatge és més gran encara en nens i adolescents.

7. La majoria dels accidents podrien evitar-se amb un bon estat físic i visual, una bona tècnica i un material i un equipament adequats, que han d’incloure protecció ocular.

8. Fer revisions oftalmològiques periòdiques minimitza riscos i pot augmentar el nostre rendiment esportiu.

9. Qualsevol procés ocular o sistèmic que provoqui molèsties agudes i/o afectació visual pot condicionar la nostra pràctica esportiva si no es tracta adequadament.

10. Practicar esport pot ser un al•licient més per prevenir i intentar millorar el nostre potencial visual, un aspecte especialment rellevant en aquest àmbit.

Descarrega’t la guia completa de salut ocular i rendiment esportiu (PDF)