Dr. Güell: “Per al pacient, un trasplantament de còrnia pot suposar la recuperació total de la visió”, a la Marató de TV3

Aquest 2012 La Marató de TV3 se centrava en la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits com a tema principal. Catalunya és pionera en trasplantaments de còrnia i l’IMO, Institut de Microcirurgia Ocular, és un dels centres de referència al nostre país

En 2012 La Marató de TV3 se centrava en la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits com a tema principal. Catalunya és pionera en trasplantaments de còrnia i l´ IMO Institut de Microcirurgia Ocular, és un dels centres de referència al nostre país

A l’IMO hi ha sales d’operacions molt tecnificades on es fan des d’operacions de miopia fins als tractaments oculars més complicats. S’operen més de 8.000 persones l’any.

El trasplantament de còrnia sembla una cosa molt nova, però fa més d’un segle que se’n fan. És una operació que dura entre 40 minuts i una hora i mitja aproximadament. Es fa amb anestèsia local i el pacient pot anar a dormir a casa després de l’operació.

A l’IMO hi treballa una de les eminències en aquest camp, el Dr. Güell. Fa 20 anys que opera casos de còrnia i fa trasplantaments. “La còrnia és com una cúpula, una protecció anterior de l’ull. Té la qualitat de ser transparent i ens permet que les imatges puguin entrar en el teixit neurològic de l’ull, que és la retina”, comenta el doctor.

Quina importància tenen aquests trasplantaments? Què suposa per a un pacient amb un problema de còrnia?

Pot suposar que recuperi totalment la visió. Les lesions corneals que poden deixar lesions severes en els pacients són molt nombroses. La capacitat de poder substituir el teixit propi pel teixit donant permet que molts d’aquests pacients tornin a veure-hi perfectament.

Qui pot ser-ne donant?

Pot ser-ne pràcticament tothom. Com que la còrnia és una estructura avascular, fins i tot persones que no serien òptimes per al trasplantament d’altres òrgans poden ser donants de còrnia. Tret d’algunes indicacions que cal tenir en compte, la gran majoria pot ser donant.

Hi ha problemes de rebuig?

Sí, evidentment, el rebuig és un problema potencial, però sembla que aquesta paraula hagi de significar que ja no hi ha res a fer, i no és així, hem de canviar de paraula. Un rebuig és un episodi d’inflamació i en el 90% de casos es pot aturar amb fàrmacs, un dels avantatges descrits de la cirurgia lamelar és que permet disminuir-ne la incidència.

Quants trasplantaments de còrnia al dia es poden fer en un centre com l’IMO?

Normalment uns 4 o 6 trasplantaments de còrnia a la setmana entre el Dr. Güell i el Dr. Gris, els dos especialistes en còrnia de l’IMO. Evidentment això depèn de la disponibilitat de teixit i de la qualitat d’aquest teixit. Per tant, hi ha setmanes que s’operen més casos i setmanes que menys.

A Catalunya es fa el 35-40% de la cirurgia de trasplantament de còrnia d’Espanya, amb unes xifres que estan per damunt de les d’alguns països europeus i, si comparem poblacions, similars al ritme que es segueix als Estats Units, per exemple.

Podeu veure el vídeo sencer al web de TV3.