El làser arriba per primera vegada a la cirurgia de la cataracta

El Dr. José Luis Güell, professional de l’IMO, és l’únic espanyol que ha participat en el desenvolupament d’un nou làser de femtosegon. Per primera vegada arriba a la cirurgia de la cataracta de la mà de la companyia OptiMedica Corp. de Califòrnia.
El Dr. Güell és l’únic espanyol que ha participat en el desenvolupament del làser de femtosegon.

La tècnica làser arriba per primera vegada a la cirurgia de la cataracta i ho fa de la mà d’un nou làser de femtosegon desenvolupat per la companyia OptiMedica Corp. (Califòrnia), que ha treballat en aquest projecte des de 2005. La firma ha disposat d’investigadors propis i d’una junta assessora formada per deu especialistes de prestigi, la majoria d’ells nord-americans, i que incloïa el incluía al Dr. José Luis Güell, especialista en còrnia i cirurgia refractiva de l´ IMO i únic espanyol del grup.

La introducció d’aquest làser és una revolució en la cirurgia de la cataracta, ja que aporta alguns avantatges significatius al procediment que s’ha estat fent servir des de 1990: la facoemulsificació per ultrasons.

Aquesta operació consisteix a fer una incisió a l’ull a través de la còrnia i després dur a terme una capsulorexi (extracció circular de la càpsula anterior del cristal•lí).

A continuació, es fragmenta l’interior opac del cristal•lí amb una sonda d’ultrasò i es succiona. L’operació culmina amb la col•locació d’una lent intraocular artificial que substitueix la lent natural. Encara que aquesta cirurgia ha avançat molt els darrers anys, continua fent-se de manera manual. Òbviament, requereix una gran habilitat per part del cirurgià.

El làser de femtosegon permet dependre menys de la destresa manual i augmenta la seguretat, la rapidesa i la precisió de la cirurgia. Les microincisions prèviament dissenyades a l’ordinador es reprodueixen amb precisió micromètrica al làser connectat.

El nou sistema substitueix la capsulorexi per una capsulotomia quasi perfecta. Redueix els cercles en les càpsules de la lent fins a fer-los 12 vegades més precisos que els obtinguts pel mètode tradicional. A més, dobla el reforç dels marges de la càpsula, on el cirurgià col•loca la lent artificial que substitueix el cristal•lí. La lent artificial queda més centrada i ajustada i s’obté un resultat refractiu millor.

En resum, el nou mecanisme estova la cataracta, permet fer incisions més precises i millora la ferida, cosa que redueix el risc d’endoftalmitis. També perfecciona el descans de la lent intraocular i fa més previsible la correcció de l’astigmatisme. La tècnica ofereix millors resultats refractius, augmenta la seguretat de la intervenció i estandarditza el procediment alhora que escurça el temps de l’operació. Segons el Dr. Güell, “el nou làser permetrà augmentar del 50% actual al 80% l’eficàcia de les lents especials per a presbiopia implantades en cirurgia de cataracta”.

Què és el làser de femtosegon?

El làser de femtosegon és un instrument amb longitud d’ona infrarroja de gran precisió, que treballa en milionèsimes de segon. Un dels seus trets distintius és la reversibilitat. No produeix tall dels teixits sinó que els separa col•locant mínimes dosis d’energia per produir una disrupció entre les cèl•lules. L’altra característica que té és l’extrema precisió sense tall ni transferència de calor a les cèl•lules adjacents.

Una de les seves versions es fa servir des de fa tres anys en patologies refractives: miopia, hipermetropia i astigmatisme. Des de fa uns quants mesos també en alguns casos de trasplantament penetrant lamel•lar de còrnia.